Aksentointi

Rytmimusiikissa fraseerauksen tärkeä tavoite on tuottaa musiikkiin eteenpäin menevyyden tunne, rytminen imu. Tätä kutsutaan usein svengiksi tai grooveksi.

Pelkkä äänten pituuden säätely ei vielä tee fraseerauksesta svengaavaa. Äänten painottamisella eli aksentoinnilla on tässä tärkeä rooli. Jazzpohjaisessa fraseerauksessa pyritään häivyttämään tahdin iskullisille osille tulevia säveliä aksentoimalla näitä edeltäviä iskuttomilla tahdin osilla olevia säveliä iskullisten sävelten jäädessä joskus jopa täysin kuulumattomiin, varjoääniksi (engl. ghost note). Kuulija kuulee iskulle tulevan äänen mielessään, ja tämä luo esitykseen eteenpäin menevyyden tunnetta, joka koetaan svenginä. Käytännössä melodian kaari ratkaisee, mitä ääniä painotetaan, myös iskulliset sävelet saavat painotuksia. Tähän ei ole olemassa yksiselitteistä säännöstöä, vaan asia pitää oppia kuuntelemalla paljon musiikkia. Saman melodian voi myös painotta eri tavoin. Seuraavaksi joitain periaatteita, jotka useissa tapauksissa toimivat.

1) Asteittaisissa 8-osakuluissa painotetaan iskuttomilla tahdin osilla olevia säveliä.

Esimerkki 57
esimerkki 57

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

2) Painotus tulee usein sille sävelelle, josta melodialinjan suunta muuttuu.

Esimerkki 58
esimerkki 58

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

3) Synkopoidut sävelet saavat yleensä painotuksen.

Esimerkki 59
esimerkki 59

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

4) Neljäsosat tai pidemmät sävelet saavat usein painotuksen.

Esimerkki 60
esimerkki 60

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

5) Iskullisella tahdin osalla olevaa aksentoitua säveltä edeltävä iskuttomalla tahdin osalla oleva sävel ei voi olla aksentoitu.

Esimerkki 61
esimerkki 61

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

6) Aksentoimalla voit noukkia melodiasta esiin jonkin rytmisen motiivin, esim. polyrytmin.

Esimerkki 62
esimerkki 62

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Harjoituksia:

Harjoittele 3-muunteista fraseerausta soittamalla asteikkoja. Painota iskuttomille tahdin osille tulevia säveliä. Tavoittele mahdollisimman legatomaista fraseerausta. Liioittele painottomien ja painotettujen sävelten välistä dynamiikkaa. Kokeile eri tempoja. Nopeammissa tempoissa 8-osat muuttuvat kestoiltaan tasaisemmiksi (even 8:s) aksentoinnin säilyessä ennallaan. Vaihtele painotusta, painota iskullisia säveliä, painota joka kolmatta säveltä, painota satunnaisia säveliä. Muista pitää sävelten pituudet vakiona. Metronomi on ehdoton apuväline. Laita se ensin lyömään joka neljäsosaa, myöhemmin voit laittaa metronomin lyömään tahdin 2. ja 4. iskua.

Harjoittele esimerkkeja 12-16 (Jazztyyli > Valmiiden fraasien opettelu) kolmimuunteisesti. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että soitat synkoopin iskulle tulevan sävelen tai tauon tarpeeksi pitkänä (= triolin kaksi 8-osaa).

Kolmimuunteisuudesta johtuen iskuttomalla tahdin osalla oleva sävel on kestoltaan lyhyt (=triolin yksi 8-osa). Se saa usein painotuksen ja tämän seurauksena sävel soitetaan helposti liian pitkänä ja iskulle tuleva sävel myöhästyy. Harjoittele erityisesti iskuttomalta säveleltä iskulliselle siirtymistä. Huolimatta iskuttoman sävelen aksentista täytyy sävel soittaa tarpeeksi lyhyenä ja iskulle tuleva sävel tulee soittaa täsmällisesti iskulle, vaikka sävel olisi lähes kuulumaton varjoääni. Soita seuraava harjoitus liioitellen dynamiikkaa. Soita aksentoimaton iskullinen sävel lähes kuulumattomana varjoäänenä. Voit korostaa legatomaisuutta jättämällä aksentoidun sävelen hetkeksi soimaan aksentoimattoman sävelen päälle.

Esimerkki 63
esimerkki 63

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Näytä tulostettava versio tämän sivun nuottiesimerkeistä

Jos olet epävarma melodialinjan painotuksista, laula melodia liioittelemalla dynamiikkaa, jolloin painottomat äänet jäävät lähes kuulumattomiin. Jäljelle jäävät aksentoidut äänet muodostavat melodian rytmisen rungon. Tällä tavoin usein huomaa, toimiiko aksentointi.