Ankkurisävel ja toonika

Tonaalinen harmonia perustuu toonikaan, jonka ympärille harmonia rakentuu. Puhutaan teoksen sävellajista. Myös melodiassa olisi hyvä olla “toonika”, ankkurisävel, jonka ympärille melodia muotoutuu, jotta melodia tukisi sävellajin tuntua. Luontevia ankkurisäveliä ovat sävellajin toonika ja kvintti. Harjoittele edellisiin harjoituksiin ankkurisävelideaa aloittamalla ja lopettamalla fraasi ankkurisäveleen. Esimerkki 8:n sointukierto on C-tonaliteetissa, joten melodian ankkurisävelet ovat C ja G.

Esimerkki 8
esimerkki 8

Esimerkki 9:ssä on edelliseen sointukiertoon fraaseja, joissa alku- ja loppusävelet sekä rytmi on valmiiksi merkitty. Improvisoi väliin jäävät sävelet.

Esimerkki 9
esimerkki 9

Näytä tulostettava versio tämän sivun nuottiesimerkeistä