Bluesasteikot

Afrikkalaiseen musiikkikulttuuriin kuuluva pentatoniikka ja Afrikan pohjoisrannikolla vaikuttanut arabialainen musiikkikulttuuri mikrointervalleihin perustuvine asteikkoineen ovat tiettävästi vaikuttaneet ns. blues-asteikon syntyyn. Blues-asteikon rakenteesta vallitsee monia käsityksiä, mutta nykyisin yleisesti hyväksytty muoto on mollipentatoninen asteikko, johon on lisätty vähennetty kvintti.

Esimerkki 18
esimerkki 18

 

Tietyt tyylit ovat duurivoittoisempia, jolloin improvisoinnin pohjana käytetään bluesasteikon 2. moodia eli ns. duuribluesasteikkoa varsinkin nousevissa melodiakuluissa.

Esimerkki 19
esimerkki 19

Näytä tulostettava versio tämän sivun nuottiesimerkeistä