Fraasien rakenne

Edellisen esimerkin melodiafraasit sisältävät paljon yhteisiä aiheita. Nämä ovat tyylilajeihin liittyviä elementtejä. Be-bop-perinteeseen nojaava jazzpohjainen melodia rakentuu sointuarpeggioista (esimerkki 16, tahti 3, Jazztyyli > Valmiiden fraasien opettelu), diatonisista kuluista, joissa soinnun lisäsävelet ja sointuun kuulumattomat sävelet ovat yleensä heikoilla tahdinosilla (esimerkki 16, tahti 45), sekä hajasävelkuluista, jotka vievät sointusävelille (esimerkki 16, tahti 8).

Nämä kulut sisältävät usein septimipurkauksen, eli kvinttisuhteisen soinnun septimisävel purkaa seuraavan soinnun terssille joko suoraan tai hajasävelkulun kautta. V7-soinnulta mennään usein myös b9:n kautta I:n kvintille. Huomioi, että purkaus tapahtuu usein viivästetysti, eli ei välttämättä sillä tahdin osalla, jossa sointu vaihtuu, vaan myöhemmin. Esimerkkinä kolmannen tahdin Gm7, jonka septimi (F) purkaa C7:n terssille (E) vasta neljännen tahdin toisella neljäsosalla.

Esimerkki 17
esimerkki 17

Näytä tulostettava versio

Nämä kulut vahvistavat melodian suhdetta sointuun ja tuovat esiin sointufunktiot. Jazzpohjaisessa improvisoinnissa pyritään usein siihen, että pelkästä melodialinjasta voisi hahmottaa improvisoinnin pohjalla olevan harmonian.

Kun opettelet esimerkkifraaseja, analysoi samalla niiden rakennetta ja yritä löytää yhdistäviä tekijöitä, jotta oppisit muodostamaan omia, tyylin mukaisia fraaseja.