Fraasin venytys / kutistus

Seuraavaksi harjoitellaan motiivin venyttämistä tai kutistamista. Rytmiä voidaan harventaa tai tihentää niin, että sen hahmo säilyy samana.

Esimerkki 34
esimerkki 34

Näytä tulostettava versio

Harjoittele motiivin venyttämistä ja kutistamista edellisen harjoituksen tavoin, aluksi nuotille kirjoittaen, lopuksi omasta päästäsi.