Fraseerausapuri

Fraseerausapuri (aukeaa uuteen ikkunaan) on väline jazzfraseerauksen harjoitteluun. Apuri on interaktiivinen nettisovellus, johon voit kirjoittaa rytmejä, jotka apuri toistaa kolmimuunteisesti. Harjoittelu tapahtuu laulamalla, joka on tehokas tapa fraseerauksen opiskelussa.

Laulamista varten tarvitaan rytmeille äänteet. Äänteitä voi jokainen keksiä itsekin, mutta tähän on koottu äänteitä, joilla kolmimuunteinen fraseeraus voidaan toteuttaa rytmimusiikin perinteitä kunnioittaen.

Rytmimusiikissa on tarkoitus luoda kuulijalle mielikuva 8-osien jatkumosta, jossa jotkut äänet saavat painotuksen loppujen äänien jäädessä lähes kuulumattomiksi varjoääniksi (ghost notes). Nämä äänet ajatellaan tauoiksi. Painotetuista äänistä hahmottuu siten jokin rytmikuvio. Fraseerausta harjoitellessa kannattaa myös tauoille laulaa omat äänteet. Käytämme soivien äänien äänteitä, mutta kuiskaten. Pidemmät tauot kannattaa jakaa 4-osatauoiksi. Nuottiesimerkkiin nämä taukoäänteet on merkitty pienillä kirjaimilla.

Koska jazzmusiikin rytmiikkaa koostuu pääosin 4-osa- ja 8-osakuluista sekä trioleista, saamme muutamalla tavulla toteutettua suurimman osan käytetyistä rytmeistä. Jotta fraseeraukseen saadaan jazzmusiikille ominainen pyöreys, käytämme pehmeitä konsonantteja (b ja d). 8-osat muodostavat jazzmelodioiden rungon. Näissä käytämme tavuja DUU-BI tai UU-BI jälkimmäisen tavun saadessa pienen aksentin. 4-osa lauletaan DAAn-tavulla, jossa äänne katkaistaan n-äänteellä, joka toimii samalla 4-osaan kuuluvan tauon äänteenä. Tämä tauko on 4-osien svengaavuuden kannalta tärkeä elementti. 4-osia pidemmät nuotit lauletaan nuotin keston mittaisella DAAA-tavulla. Seuraavasta nuottiesimerkistä näet tarvittavat tavut. Fraseerausapurista voit kuunnella, miltä ne kuulostavat.

Esimerkki 64
esimerkki 64

Seuraavassa muutaman tahdin esimerkissä tavut on kirjoitettu ulos. Voit kirjoittaa rytmin fraseerausapuriin ja kuunnella, miltä tavut kuulostavat.

Esimerkki 65
esimerkki 65

Näytä tulostettava versio tämän sivun nuottiesimerkeistä