Horisontaalinen peilikuva

Melodiamotiiveissa voidaan käyttää vertikaalista ja horisontaalista peilikuvaa. Vertikaalinen peilikuva ei kuitenkaan ole kovin käyttökelpoinen variaatio improvisoinnissa, koska sitä on vaikea suoralta kädeltä muodostaa. Sävellyksellisenä menetelmänä se toimii hyvin.

Esimerkki 38
esimerkki 38

Näytä tulostettava versio