Jazztyyli

Tässä luvussa perehdytään improvisointiin jazzperinteen kautta. Monet ideat ovat yleispäteviä useissa rytmimusiikin tyyleissä, mutta jazzimprovisointi sisältää tiettyjä erityispiirteitä, mm. yksiääniset melodialinjat, improvisoidun melodian tiivis suhde pohjalla olevaan harmoniaan, melodialinjojen 8-osavoittoisuus ja be-bop-perinteeseen nojaava lomasävelten ja kromatiikan käyttö.