Kokonaan eri sävelet

Jos motiivi rakentuu 2-4 eri sävelestä, voit vapaasti muodostaa näistä sävelistä fraaseja ja ne kuulostavat motiivin variaatioilta, sillä sävelien vähyys toimii fraaseja yhdistävänä tekijänä.