Kolmimuunteisuus

Eräs rytmimusiikin tärkeistä ominaispiirteistä on ns. kolmimuunteinen fraseeraus. Tällä tarkoitetaan sitä, että perussykkeen alijakojen iskulliset sävelet tulkitaan kestoltaan pidemmiksi kuin iskuttomat sävelet. Jos tahtilaji on 4/4, on perussyke 1/4-nuotti ja alijako tällöin 1/8-nuotti. Kolmimuunteisessa fraseerauksessa iskullinen 8-osanuotti tulkitaan likiarvoisesti 2 kertaa pidemmäksi kuin iskuton nuotti, eli fraseerausta voidaan kuvata triolinotaatiolla. Tästä juontaa juurensa nimitys “kolmimuunteisuus” (engl. triplet-feel). Muita saman ilmiön nimityksiä ovat mm. jazzfraseeraus ja swingfraseeraus. Kolmimuunteisen fraseerauksen arvellaan olevan perua länsiafrikkalaisesta 6/8- (12/8)-rytmiikasta. Käytännössä 8-osien pituudet vaihtelevat tyylin, tempon ja soittajan mukaan lähes tasaisista 8-osista voimakkaasti punkteerattuihin 8-osiin. Jazzmusiikissa voidaan yleistäen sanoa, että mitä varhaisempi tyyli ja hitaampi tempo, sitä pisteellisempiä 8-osat ovat. Nopeassa tempossa on luontevampaa fraseerata tasaisempia 8-osia.

Esimerkki 45 havainnollistaa 8-osanuottien muuntamista kolmimuunteisiksi.

Esimerkki 45
esimerkki 45

Neljäsosanuotti fraseerataan kolmimuunteisesti siten, että ääni soi triolin kahden 8-osan ajan ja äänen lopussa on yhden triolin 8-osan kestoinen tauko.

Esimerkki 46
esimerkki 46

Tällöin synkooppi kirjoitetaan triolinotaationa seuraavasti:

Esimerkki 47
esimerkki 47

Käytännössä synkoopin keskimäinen sävel fraseerataan lyhyenä, jolloin synkooppi voidaan kirjoittaa muotoon:

Esimerkki 48
esimerkki 48

Tästä seuraa, että synkooppi voidaan kirjoittaa eri tavoin 3-muunteisen fraseerauksen pysyessä samana.

Esimerkki 49
esimerkki 49

Jos neljäsosa tai synkoopin keskimmäinen sävel halutaan fraseerata pitkänä, on se merkittävä nuottiin.

Esimerkki 50
esimerkki 50

Neljäsosanuottia pidemmät aika-arvot fraseerataan usein täyteen mittaansa.

Esimerkki 51
esimerkki 51

Triolit ovat trioleita myös kolmimuunteisesti.

Esimerkki 52
esimerkki 52

Harjoituksia:

Kirjoita seuraavat rytmit triolinotaationa kolmimuunteisiksi:

Esimerkki 53
esimerkki 53

Seuraavaksi käänteinen harjoitus. Kirjoita seuraavat kolmimuunteiset rytmit “normaaliksi” notaatioksi:

Esimerkki 54
esimerkki 54

Etsi rytmeistä kaikki synkoopit

Soita oikealla kädellä 4-osasointuja ja auta fraseerausta soittamalla vasemmalla kädellä pohjasäveliä iskuttomille tahdinosille varjoääninä. Oikean käden soinnun tulee sammua juuri samalla hetkellä, kun vasen käsi soittaa pohjasävelen. Voit painottaa oikean käden 2:lle ja 4:lle osuvia sointuja. Kevennä vasenta kättä soittamalla ääniä silloin tällöin. Jätä vk kokonaan pois ja koita saada komppi svengaamaan pelkällä ok:lla. Muista tauot ok:n soinnuissa, mutta soita ne silti tarpeeksi pitkinä ja vastaavasti vk:n äänet lyhyinä. Voit käyttää seuraavissa harjoituksissa taustana esimerkki 10:n komppia (Jazztyyli > Välidominantti)

Esimerkki 55
esimerkki 55

Vaihda neljäsosat vk:lle ja ok:n soinnut iskuttomille tahdin osille. Kokeile myös saada vk svengaamaan ilman ok:n apua. Kuuntele äänen sammumista, koita saada tauko svengaamaan.

Esimerkki 56
esimerkki 56

Näytä tulostettava versio tämän sivun nuottiesimerkeistä