Kysymys-vastaus-muoto

Perinteinen tapa improvisoida tai säveltää melodioita bluesrakenteeseen on kysymys-vastaus muoto. Tällöin neljä ensimmäistä tahtia muodostavat kysymysfraasin, jonka jälkeen fraasi toistetaan joko sellaisenaan tai hieman muunneltuna. Neljä viimeistä tahtia muodostavat vastausfraasin, joka selvästi eroaa kysymysfraasista.

Esimerkki 28
esimerkki 28

Tahdeissa 5-6 täytyy huolehtia, että et soita F7-sointuun E:tä, koska se riitelee b7-sävelen kanssa.

Harjoittele bluesimprovisointia taustan kanssa (Pop/rocktyyli > Variointiharjoituksia > Esimerkki 44). Voit vasemmassa kädessä käyttää joko sointuja tai erilaisia blueskomppeja (esimerkki 29). Huomioi ankkurisävelet, C7 ja F7-soinnuissa C, jonka lisäksi C7-soinnussa G ja F7-soinnussa F. G7-soinnussa G, jonka lisäksi D. Sama yksinkertaistettuna: melodia rakentuu pääasiassa C:n ympärille, kunnes G7-soinnussa ankkurisävel siirtyy G:lle.

Esimerkki 29
esimerkki 29

Näytä tulostettava versio tämän sivun nuottiesimerkeistä