Mollisointukulut

Mollisävellajissa asiaa mutkistaa se, että yleisesti käytetään useita eri molleja. Näistä yleisimpinä harmoninen ja melodinen molli, koska V:lle asteelle halutaan dominanttitehoinen sointu. Myös aiolista ja doorista asteikkoa käytetään varsinkin muilla sointuasteilla. Seuraavassa esimerkissä ovat yleisimpien molliasteikoiden sointuasteet:

Esimerkki 6
esimerkki 6

Seuraavassa harjoituksessa improvisoidaan tyypilliseen mollisointukulkuun, jonka pohjana on A-luonnollinen molli (eli valkeat koskettimet). V:nnen asteen sointu on lainattu harmonisesta mollista, jotta saadaan E7:lle duuriterssi. Sointuun kuulumattomat sävelet:

  • Am7 : F
  • Bm7b5 : C
  • E7 : A

Kolme ensimmäistä tahtia improvisoit A-luonnollisen mollin sävelillä eli valkeilla koskettimilla. Kun huomioit sointuun kuulumattomat sävelet, on asteikko jälleen G-duuripentatoninen. E7 -soinnussa käytetään A -harmonisen mollin säveliä eli G on ylennetty G#:si. Jazzhajotuksissa (tahdin jälkimmäinen sointu) Bm7b5 soinnun nooni on C#. Voit kokeilla tätä säveltä improvisoinnissasi. Huomioi jälleen vaihtoehtoiset vasemman käden soinnut.

Esimerkki 7
esimerkki 7

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Näytä tulostettava versio tämän sivun nuottiesimerkeistä