Pop/rocktyyli

Pop/rocktyylinen improvisointi eroaa monin tavoin edellä käsitellystä jazzpohjaisesta melodianmuodostamisesta. Rock/popimprovisoinnissa ei välttämättä haeta yksiäänisiä melodialinjoja, vaan improvisointi koostuu lyhyistä, usein rytmisistä motiiveista, joissa varsinaisen melodiasävelen lisänä on jokin tukisävel. Tämä tekee fraasista tukevamman.

Melodialinjat eivät ole jazztyylin mukaisesti vahvasti sointuihin sidottuja, vaan improvisointi on enemmän horisontaalista asteikkopohjaista, blue note -sävelten luomaan “fiilikseen” perustuvaa, usein rytmisiä elementtejä korostavaa. Blues eri muodoissaan on monesti lähtökohtana.