Pulssi

Ensimmäinen määre on vakaa pulssi. Tämä on rytmimusiikin keskeinen määre ja osaltaan erottaa rytmimusiikin klassisesta musiikkiperinteestä. Liitä alkuharjoitukseen rytmi, eli soita muuten täysin vapaasti, mutta pidä vakaa pulssi ja improvisoi rytmisesti pulssin päälle. Tässä voit käyttää apuna metronomia tai muuta rytmilähdettä (rumpukone sekvensseri jne.).

Soita 3-muunteisesti (kts. Rytmiikka > Kolmimuunteisuus), soita tasaisia 8-osia.

Muodosta rakenteita sivulla "Vastakohtien lisääminen" (Aluksi > Vastakohtien lisääminen) kerrotuilla menetelmillä, mutta yritä pitää osat 4:n, 8:n tai 16 tahdin mittaisina. Nämä ovat rytmimusiikissa yleisiä sävellyksen osien mittoja.