Rytmiikka

Rytmin käsittely on afroamerikkalaisen musiikin avaintekijä. Siksi käytän mielelläni termiä rytmimusiikki. Rytmiikka pitää sisällään varsinaiset rytmiset kuviot, jotka voidaan nuotintaa perinteisellä nuotinkirjoituksella, sekä sävelten tulkinnan, fraseerauksen. Fraseerauksella tarkoitetaan sävelten aksentointia ja hienorytmistä säätelyä, joilla luodaan halutunlainen rytminen jännite.

Fraseeraus voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään:

1) tasaiset 8-osat (even 8\'s), jolloin pääiskun alijaot (usein 8-osat) tulkitaan nuottikuvan mukaisesti yhtä pitkinä.

2) kolmimuunteisuus (triplet feel, jazzfraseeraus), jolloin pääiskun alijaot tulkitaan likiarvoisesti suhteessa 2/1

Rytmiikkaluvussa keskitytään kolmimuunteiseen fraseeraukseen.