Valmiiden fraasien opettelu

Eräs improvisoinnin opiskelun tärkeimmistä menetelmistä on opetella ulkoa valmiita fraaseja erilaisiin sointukulkuihin. Tämä tapahtuu yleensä kuuntelemalla paljon musiikkia ja tekemällä transkriptioita. On myös olemassa koko joukko kirjoja, joihin on koottu fraaseja yleisimpiin harmonisiin tilanteisiin. Improvisoidessa alitajunnasta pulpahtelee ulkoa opeteltuja fraaseja ja niiden variaatioita, joista sitten rakennellaan pidempiä kokonaisuuksia.

Esimerkki 11:n (Jazztyyli > Välidominantit) harmonia rakentuu suurelta osin II–V-I sointukulkuun. Tämä on tonaalisen jazzpohjaisen harmonian yleisin sointukulku, joka improvisoijan täytyy suvereenisti hallita, mielellään kaikissa sävellajeissa. Seuraavassa esimerkissä on muutamia mallifraaseja tähän sointukulkuun.

Esimerkki 12
esimerkki 12

Edelliset fraasit perustuvat duurisoinnulle purkavaan II-V-I-sointukulkuun. Esimerkki 13:ssa vastaavia fraaseja mollille purkavaan II-V-I-sointukulkuun. Tällöin II asteen sointu on m7b5 ja V aste alt7-tyyppinen sointu.

Esimerkki 13
esimerkki 13

 

Esimerkki 14:ssä on fraaseja toonikasointuun.

Esimerkki 14
esimerkki 14

Opettele ulkoa fraaseja esimerkki 11:n (Jazztyyli > Välidominantit) sointuihin. Rakenna pidempiä melodialinjoja etsimällä sopiva fraasi, joka alkaa siitä sävelestä, mihin edellinen fraasi on viemässä.

Esimerkki 15
esimerkki 15

Klikkaa esimerkkiä suurentaaksesi sen oikean kokoiseksi.

Rytmimusiikin improvisoinnissa pyritään välttämään liiallista tahdin ja yleensäkin sävellyksen osien alkujen painotusta. Tähän päästään lisäämällä taukoja ja muuttamalla fraasien alkuja ja loppuja eri tahdin osille. Tauot ovat erittäin tärkeä osa musikaalista esitystä. Ne rytmittävät ja jäsentävät pidempiä kokonaisuuksia ja antavat kuulijalle aikaa sulatella kuulemaansa. Liiallista toistoa kannattaa välttää niin rytmisesti kuin melodisesti. Esimerkki 16:ssa on edellinen melodia editoitu mielenkiintoisemmaksi muuntelemalla fraaseja rytmisesti ja taukoja lisäämällä saatu aloituksia ja lopetuksia eri tahdin osille.

Esimerkki 16
esimerkki 16

Klikkaa esimerkkiä suurentaaksesi sen oikean kokoiseksi.

Näytä tulostettava versio tämän sivun nuottiesimerkeistä

Harjoittele soolojen rakentamista edellä kuvatulla menetelmällä. Materiaalina voit käyttää myös äänilevyiltä transkriptoituja fraaseja tai kirjoja, joissa on valmiita transkriptioita, esim. Charlie Parker Omnibook, johon on kerätty Parkerin levytetyt soolot.