Variointiharjoituksia

Melodiamotiiveihin tutustuminen kannattaa aloittaa kolmesta sävelestä muodostetuilla motiiveilla. Laita esimerkki 44:n (Pop/rocktyyli > Variointiharjoituksia) F-bluessointukierto soimaan ja improvisoi lyhyitä, alle tahdin mittaisia fraaseja käyttämällä ainoastaan F, Eb ja C säveliä. Pidä joka toinen tahti taukoa, jotta ehdit miettiä seuraavan fraasin valmiiksi.

Lisää rytmisiin motiiviharjoituksiin melodiasävelet käyttämällä kolmea säveltä tai koko bluesasteikon säveliä. Käytä samaa rytmistä motiivia 8 ensimmäistä tahtia, vaihda motiivi 4:lle viimeiselle tahdille.

Seuraavassa harjoituksessa kuulet nauhalta kahden tahdin fraaseja. Improvisoi seuraavien kahden tahdin aikana näille variaatioita edellä kuvatuin menetelmin. Käytä harjoitusta aluksi transkriptioharjoituksena eli yritä imitoida kuulemasi fraasit ilman nuottien apua.

Esimerkki 40

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Seuraavassa näytteessä sävellyksen B-osa rakentuu kahdesta motiivista. Etsi ne ja analysoi, miten motiiveja on varioitu.

Esimerkki 41 (katkelma Hide the Jack b-osa)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Fraasien muodostuksessa on tärkeää, että fraasit alkavat ja loppuvat monipuolisesti eri tahdinosilla. Fraasin lopetus on erityisen tärkeää, sillä se viime kädessä jää kuulijan mieleen. Harjoittele seuraavia fraasien lopetuksia, muista ankkurisävel:

Esimerkki 42
esimerkki 42

Bluesimprovisoinnissa mainitsimme kysymys-vastaus rakenteen. Vastausfraasi voi poiketa oleellisesti kysymysfraasista rakentuen erilaisista elementeistä. Jos kysymysfraasin melodia on asteittainen, voi vastausfraasissa olla hyppyjä tai jos kysymysfraasi rakentuu 8-osista, voi vastausfraasissa olla trioleita, puolinuotteja jne.

Esimerkki 43
esimerkki 43

Harjoittele vastausfraaseja esimerkki 40:een.

Harjoittele bluesrakenteeseen improvisointia motiivien avulla seuraavan kaavion mukaan:

Esimerkki 44
esimerkki 44

Näytä tulostettava versio tämän sivun nuottiesimerkeistä

Tausta 1: F-blues

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Tausta 2: G-blues

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Tausta 3: C-molliblues

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Voit seuraaviin kooruksiin ottaa uusia motiiveja ja palata välillä I-motiiviin. Voit suunnitella erilaisia rakenteita. Suunnittele useamman kooruksen rakenne, jossa huomioit soolon kokonaiskaaren. Yleensä soolot rakennetaan siten, että alku sommitellaan rauhalliseksi, käytetään enemmän taukoja ja pysytellään keskirekisterissä. Vähitellen lisätään intensiteettiä, joka purkautuu kliimaksiin soolon loppuvaiheilla.

Kliimaksin jälkeen pitää vielä olla muutama tahti jäähdyttelyä, jolloin voi esim. palata ensimmäiseen motiiviin. Intensiteettiä voit lisätä pidemmillä fraaseilla, voit soittaa ylemmästä rekisteristä ja käyttää lyhyempiä aika-arvoja jne.

Soolokokonaisuuden ohjesääntönä voi pitää hyvän melodian rakennetta. Yleensä tasapainoisessa melodiassa on yksi korkein sävel, joka sjoittuu loppupuolelle ns. kultaisen leikkauksen paikkeille.

Tutki seuraavia sävellyksiä:

Thelonius Monk: Straight No Chaser, Blue Monk, Well You Need’n,
Charlie Parker: Blues For Alice
Sony Rollins: Oleo

Kuuntele blueskitaristi Albert Kingin kitarasooloja.

Albert King käyttää sooloissan paljon samoja fraaseja tai motiiveja, mutta varioi niitä juuri sopivasti, jotta pitkäkään soolo ei kuulosta tylsältä.

Sovella bluesasteikkoa:

Bluesasteikko sopii pentatonisen asteikon tavoin moniin sointukulkuihin ja voit yhdistää bluesimprovisointia jazzpohjaiseen improvisointiin. Käytännössä soitat mollipentatonista asteikkoa, johon lisäät mausteeksi sinne tänne alennetun kvintin eli blue note sävelen. Voit käyttää bluesasteikkoa kaikissa tilanteissa, joihon sopii mollipentatoninen asteikko. Improvisoi esimerkki 7:n (Jazztyyli > Mollisointukulut) sointukulkuun A-bluesasteikolla. E7-soinnussa pitää varoa soittamasta A-säveltä iskuille. Myös blue note -sävelen liikakäyttöä pitää välttää, sillä se on mauste, ei pääasia.