Kontrapunktin alkeet

Kun musiikkia luodaan soinnuttamalla jokin melodia niin tuloksena on homofonista musiikkia. Tarkastelutapa on tällöin vertikaalinen (melodia + soinnut).

Polyfoniassa on kyse päällekkäisistä melodioista, jotka on saatava sovitettua yhteen kontrapunktisin keinoin. Kontrapunkti viittaa siis tekotapaan, polyfonia sen tuotokseen. Moniäänisyyden alkuaikoina (n. 1300- 1600) kontrapuntki tarkoitti käytännössä samaa kuin sävellysoppi.