melodiset liikkeet ja kvarttisekstisointu

HUOM! Vähennetyt intervallit ovat melodisina liikkeinä mahdollisia, mutta ylinousevia on syytä välttää.

esimerkki, jossa v7 korvaa y2:n

 

Vaikka äänenkuljetuksessa pyritäänkin asteittaisuuteen niin saman soinnun toistuessa voidaan haluttaessa tehdä ns. asemanvaihto, jos se on musiikillisesti mielekästä. Soinnun septimiin tullaan mieluusti ylhäältä alaspäin ellei sitomista voida tehdä.  

 

Barokin aikana ja vielä pitkään sen jälkeen lopukkessa oleva  -sointu miellettiin kaksoispidätyksenä (4-3 ja 6-5). 

Bassolla on soinnussa pohjasävelen luonne, joten se kaksinnetaan.

asemanvaihto ja 64-sointu