Reduktio

Reduktiolla tarkoitetaan musiikissa yleensä harmonisten ja melodisten ilmiöiden tarkastelua niin, että kokonaismuodon kannalta vähemmän tärkeiksi katsotut asiat jätetään pois. Melodiassa voidaan hahmottaa esim. runkosäveliä ja niihin liittyviä sivusäveliä ja lomasäveliä.

Kuviointi ja pelkistäminen (reduktio) liittyvät molemmat melodian, harmonian ja rytmin muodostamiseen ja hahmottamiseen. Kuvioinnilla tarkoitetaan yksityiskohtien lisäämistä melodisharmoniseen runkoon. Pelkistämisessä hahmotetaan taas runko.

 

Kuviointi on oleellinen osa melodianmuodostusta. On vaikea löytää melodiaa ilman kuviointia, koska juuri kuviointi mielletään usein melodiaksi. Toisaalta kuvioinnilla voidaan saadaan aikaan myös musiikillisesti rikkaampaa satsia. 

 

Nuottiesimerkissä on Bachin c-mollipreludin (W. Kl.I) alku ensin sointuhahmotelmana (A), sitten yksinkertaisesti kuvioituna (B) ja lopulta siinä muodossa missä Bach sen kirjoitti (C). Musiikin hahmottamisen kannalta on oleellista, että sävellyksestä aistitaan sen pohjana oleva harmoninen runko. Tyylinmukaiseen tulkintaan kuuluu se, että harmonisesti tärkeitä säveliä korostetaan esitystilanteessa.


J.S. Bachin c-mollipreludi WKl. I reduktiona