soinnun asemat

Soinnullinen hahmo voidaan saada aikaan jo pelkällä intervallilla. Desiimi (10) voi hahmottua sointuna (tässä tapauksessa d-molli). Sävelten väliin asetettu kvintti selventää soinnun hahmon.

soinnun asemat

Soinnun asemalla (positiolla) tarkoitetaan sopraanoäänen sointusäveltä. Harjoituksen ensimmäisen soinnun asema merkitään usein basson sävelen yläpuolella olevalla numerolla. Harjoitukset pyritään päättämään usein oktaaviasemaan, koska sillä saadaan aikaan musiikillisesti tyydyttävin päätöksen tuntu.

Neliääninen kudos on musiikissa hyvin yleinen. Neliäänisyydessä kolmisoinnun pohjasävel tavallisesti kaksinnetaan.