stemmojen ambitukset

Sointukudoksen lineaarisen hahmottamisen kannalta on käytännöllistä, että stemmoilla on nimet (sopraano, altto, tenori ja basso). Näin korostuu äänenkuljetus, kunkin stemman oma melodia. Yleensä rajoitutaan seuraaviin äänialoihin (ambituksiin): 

 

Tenorin kirjoitetaan ahtaassa asettelussa diskanttiklaaviin, mutta hajallisessa taas bassoklaaviin. Hajallisessa asettelussa S ja T kirjoitetaan varret ylöspäin, A ja B varret alaspäin.

stemmojen ambitukset